Skip available courses

Available courses

Kreiranje prezentacija u programu Microsoft Power Point!

Kroz temu Računarske mreže obradićemo informacije i saznati sve o pojmu računarskih mreža, vrstama računarskih mreža, internet servisima, protokolima povezivnja računara, provajderima....