Preskoči dostupni kursevi

Dostupni kursevi

U okviru ovog dela kursa bavićemo se teorijskim delom predmeta koji obuhvata celine:

- Osnovi informatike

- Arhitektura računarskog sistema

- Programska podrška računaru

Kreiranje prezentacija u programu Microsoft Power Point!

Kroz temu Računarske mreže obradićemo informacije i saznati sve o pojmu računarskih mreža, vrstama računarskih mreža, internet servisima, protokolima povezivnja računara, provajderima....